BRUSSEL - De huidige EU-lidstaten hebben in Kopenhagen ,,zeer streng'' onderhandeld over de financiering van de uitbreiding. Dat zegt EU-Commissaris voor Begroting Michaele Schreyer. Zij berekent de netto-kost in 2004 tot en met 2006 op 10,3 miljard euro, waarvan België 343 miljoen moet betalen.
Tijdens de onderhandelingen in Kopenhagen donderdag en vrijdag is altijd gesproken over een kostprijs van 40,8 miljard euro voor 2004-2006. Hierbij passen twee bemerkingen. Ten eerste gaat het om euro's van 1999, in huidige prijzen gaat het om 46 miljard euro. Ten tweede -en veel belangrijker- is dit een brutokostprijs.

Schreyer doet twee aanpassingen. Zo is de 40,8 miljard een 'engagement'. Europa kan tijdens die jaren dat bedrag beloven. Het geld wordt echter niet allemaal onmiddellijk uitgekeerd, dikwijls komen de effectieve uitgaven maar een jaar later. Dit zorgt er voor dat aan effectieve betalingen niet 40,8 maar 25,1 miljard euro zal worden uitgegeven.

Van die 25,1 miljard moet dan nog eens worden afgetrokken wat de tien nieuwe lidstaten aan eigen bijdrage zullen betalen aan de Unie, met name 14,7 miljard euro. Netto blijft er daarom slechts een kostprijs van 10,3 miljard te financieren door de huidige lidstaten in 2004 tot en met 2007.

Uit de Belgische begroting zal 343 miljoen euro moeten komen. Het bedrag van 30 euro per Belg dat premier Guy Verhofstadt vrijdagavond aanhaalde, is dus niet per jaar maar voor de eerste drie jaar samen (na aanpassing voor inflatie zal het gaan om een 40 euro per Belg).

Op basis van deze nuanceringen stelt Schreyer dan ook dat de uitbreiding van Europa een zeer goedkope investering is. De Europese lidstaten geven ook heel wat minder dan ze in 1999 als maximale kostprijs hadden gesteld.

Schreyer heeft ook meer duidelijkheid gebracht in de financiële gevolgen van het Turkse dossier. Zo zou Europa 127 miljoen euro extra uittrekken als ook Turks-Cyprus tot de Unie toetreedt, na een vredesakkoord over hereniging van het eiland.

Turkije zelf kan wellicht ook rekenen op meer geld. Momenteel is slechts 144 miljoen euro voorzien voor 2003. De Commissie werkt aan voorstellen om dit voor volgend jaar en de jaren nadien beduidend te verhogen.