Bert Anciaux
©ep
BRUSSEL -- Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux (VU-ID) wil dat de auteursrechtenwet wordt overgeheveld van de federale overheid naar de gemeenschappen. Dat heeft zijn woordvoerder Koen T'Sijen verklaard aan het persagentschap Belga.

Anciaux reageert daarmee op de kritiek van federaal minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD). Die zegt vandaag in het dagblad 'DeMorgen' dat ,,Anciaux de invoering van het leenrecht vertraagt''.

Minister van justitie Marc Verwilghen heeft een Koninklijk Besluit klaar dat auteurs en vertalers in België de leenvergoeding moet geven waarop ze al sinds 1994 recht hebben. Zo meldt De Morgen vandaag. Die leenvergoeding zit eigenlijk al vervat in artikel 62 van de auteurswet van 30 juni 1994. Dat artikel bleef dode letter omdat de financiering van de leenvergoeding nog steeds niet is geregeld.

In De Morgen wijst een kabinetsmedewerker van Verwilghen met een beschuldigende vinger naar minister Anciaux, ,,die de zaak laat aanslepen''.

Het ontwerp-KB van Verwilghen bepaalt dat elke bibliotheekgebruiker die ouder is dan zestien jaar een forfaitair bedrag van 200 frank per jaar moet betalen. Dat geld zou dan door beheersvennootschappen worden uitbetaald aan auteurs en vertalers.

In een gesprek met Belga wijst Anciaux' woordvoerder de kritiek van Verwilghen van de hand. ,,Wij hebben al bij herhaling aangedrongen op verduidelijkingen vanwege Verwilghen, maar die bleven uit''.

Anciaux is principieel gekant tegen de invoering van een leenvergoeding, ,,omdat daardoor de drempel voor bibliotheekbezoek en de uitlening van boeken, cd's en video's wordt vergroot''. In 1997 - de meest recente cijfers waarover het kabinet Anciaux beschikt - werden in Vlaanderen 46 miljoen boeken uitgeleend en 4,6 miljoen audiovisuele dragers (cd's en video's).

Anciaux wil dat de bevoegdheid over de auteurswet en de problematiek van de leenvergoeding wordt overgeheveld naar de gemeenschappen. ,,De minister is bereid om de auteurs te vergoeden via de Vlaamse cultuurbegroting'', aldus zijn woordvoerder.