BRUSSEL - De kern van de Vlaamse regering heeft zondagnamiddag een akkoord bereikt over de begroting van 2003. Deze zal in evenwicht zijn, rekening houdend met de strengste norm van de Hoge Raad van Financiën, hetzij met een overschot van 324 miljoen euro. Voorts is er ook een akkoord om de jaarlijkse premie voor de zorgverzekering op 25 euro te brengen, zo verklaarde minister-president Patrick Dewael na afloop van de bijeenkomst.

De begroting 2003 wordt in grote mate gekenmerkt door de verdere uitvoering van het regeerakkoord, waarvoor reeds 80 á 85 procent van de middelen gereserveerd zijn. Toch voorziet de Vlaamse regering bijzondere inspanningen voor het huisvestingsbeleid, het versneld wegwerken van de 800 zwarte punten in het verkeer, het uitvoeren van het zomerakkoord leefmilieu-economie en voor het ouderenbeleid.

Via het financieringsfonds, waarin de overschotten van de voorgaande jaren gestort werden, zullen een aantal nieuwe accenten gelegd worden. De regering gaat het Vlaams parlement samen met de begroting 2003 een bijblad voor 2002 voorstellen over de samenstelling van het investeringsfonds.