BRUSSEL -- VLD-voorzitter Karel De Gucht kan zich naar eigen zeggen vinden in het voorstel van senator Patrik Vankrunkelsven om de maximumsnelheid op gewestwegen terug te brengen van 90 naar 70 km/uur. Hij koppelt daar wel een voorwaarde aan: het moet mogelijk zijn om in functie van de verkeerssituatie, de bewoning en de inrichting van de weg 90 te rijden.
Volgens De Gucht moet de federale overheid de algemene regel vastleggen. Het is dan aan de gewesten om uitzonderingen toe te staan. De VLD-voorzitter meent in elk geval dat ook in Vlaanderen op verschillende plaatsen nog altijd 90 km/uur kan worden gereden. ,,Ook in Vlaanderen zijn er heel wat wegen die voldoende veilig ingericht zijn, slechts zeer verspreid bebouwd zijn en een ongevaarlijk tracé hebben'', zegt De Gucht, die zich afzet tegen de idee dat de 90 km/uur-uitzondering op gewestwegen enkel in Wallonië zou kunnen worden toegepast.

De Gucht wil van het voorstel van zijn kersvers partijgenoot ook gebruik maken om eens ,,duchtig te wieden in de onoverzichtelijke wirwar van verkeersborden''. Door de vele uitzonderingen wordt de chauffeur enkel in verwarring gebracht. ,,Maak dan van de uitzondering de regel, maar pas de nieuwe regel op een redelijke manier toe. Controleer ook of de regel behoorlijk wordt nageleefd, maar doe ook daar de controle in functie van het veiligheidsrisico'', meent De Gucht.

De VLD-voorzitter wijst er tot slot op dat de snelheid lang niet de enige reden is voor de vele verkeersslachtoffers. ,,Veilig ingerichte wegen, een duidelijke verkeerssituatie, beschermde fiets- en voetpaden, maar vooral een bestuurder die een aangepast rijgedrag vertoont, daar gaat het om'', zegt hij vandaag in een mededeling.