BRUSSEL - De permanente stuurgroep bij het parket-generaal onder leiding van advocaat-generaal Pierre Morlet zal het toezicht op het parket van Brussel uitoefenen. Dat deelde minister van justitie Marc Verwilghen vanmorgen mee na afloop van een onderhoud met procureur-generaal André Van Oudenhove over de werking van het parket te Brussel. Verwilghen bevestigde dat de werking van het parket door de Hoge Raad voor de Justitie zal worden doorgelicht.
Tijdens het gesprek tussen Verwilghen en Van Oudenhove kwamen vooral de moeilijkheden ter sprake waarmee de procureur des konings (Benoit Dejemeppe) wordt geconfrontreerd, aldus Verwilghen.

Verwilghen had eerder aangekondigd dat hij een magistraat zou belasten om de gerechtelijke achterstand bij het Brusselse parket aan te pakken. Vandaag deelde hij mee dat die taak wordt toevertrouwd aan de permanente stuurgroep die sinds kort in de schoot van het parket-generaal bestaat en waaraan een aantal magistraten hun medewerking verlenen.

De stuurgroep staat onder leiding van Morlet. Ze heeft als doel de controlerende taak van de procureur-generaal te verzoenen met de noodzaak om de parketten van het ressort van het hof van beroep te Brussel bij te staan in de uitvoering van hun taken.

De stuurgroep zal het toezicht op het parket te Brussel uitoefenen, ,,ondermeer door initiatieven te nemen die de goede werking van het parket zullen waarborgen''. Verwilghen en Van Oudenhove zullen de werking van de stuurgroep nauwgezet opvolgen. De Hoge Raad voor de Justitie zal het Brussels parket doorlichten en voorstellen doen om de werking ervan te verbeteren, aldus de minister.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig