BRUSSEL -- Tijdens het debat in het Vlaams Parlement over het ontslag van Sauwens heeft de Vlaamse minister-president Patrick Dewael naar de houding van de Franstaligen uitgehaald. ,,Sommige Franstalige toppolitici hebben niet aan de verleiding kunnen weerstaan hun licht te laten schijnen. Het is niet aan hen om Vlaanderen lessen te leren in verdraagzaamheid en democratie'', aldus Dewael.
Volgens Dewael lijdt Vlaanderen in het buitenland al geruime tijd onder het kwalijk en totaal onjuiste imago van een weinig verdraagzame deelstaat. Dat imago wordt gevoed in een deel van de Franstalige pers die ook de zaak-Sauwens op karikaturale manier en zonder enige zin voor nuance heeft gebracht, aldus Dewael.

Steun

De minister-president krijgt steun van fractieleider Eric Van Rompuy van oppositiepartij CVP. Van Rompuy betreurt de uitspraken van vice-premier Louis Michel over de afloop van de regeringscrisis. ,,We hebben geen lessen van de Franstaligen te ontvangen over de democratie in Vlaanderen. Die is niet bedreigd'', aldus Van Rompuy.

'Geen lessen van Franstaligen'

Parlementsvoorzitter Norbert De Batselier (SP) zit op dezelfde golflengte. Ook hij vindt dat Vlaanderen geen lessen te krijgen heeft van de Franstaligen. Hun verleden is even onheilspellend als het onze, aldus De Batselier.