BRUSSEL -- Het kernkabinet heeft vandaag beslist geen advies te vragen aan de Verenigde Naties en de Schengen-groep over de drugsnota en de nakende wetswijziging. Wel zal het advies ingewonnen worden van de groep Drugs 2000. Dat is vernomen op het kabinet van minister van Volksgezondheid, Magda Aelvoet.
Volgens tegenstanders van de drugnota is de houding tegenover cannabis in strijd met de VN-regels en het Schengen-verdrag. Maar de topministers zeggen vandaag dat dit niet het geval is en dat internationaal advies dus niet nodig is.

Wel wil de regeringstop de geplande wetswijziging voorleggen aan de groep Drugs 2000, waarin zowel wetenschappers en mensen van het terrein zitting hebben.

Wetswijziging

Om de drugsnota te kunnen uitvoeren is een wijziging van de wet van 1921 nodig. Die wet verbiedt het gebruik en de handel van elke drug. De regering wil door middel van een wetswijziging een onderscheid in soort en gebruik invoeren. Daardoor kan de regering via een koninklijk besluit een aparte regeling invoeren inzake het vervolgingsbeleid voor cannabis.