BRUSSEL - Het aantal oproepen bij de Vlaamse Kankertelefoon, de hulp-en infolijn van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), is de jongste vijf jaar sterk gestegen: van 1.306 oproepen in 1997 tot 1.721 in 2001. Daarom wordt de infolijn nu uitgebreid van een halve naar een hele dag.

De Kankertelefoon bestaat al 18 jaar en wil een luisterend oor bieden en deskundig advies geven aan kankerpatiënten en hun omgeving. Een team van sociale werkers staat de patiënten te woord, eventueel worden ze doorgeschakeld met oncologen. Tot nu toe was de Kankertelefoon enkel na de middag bereikbaar. Daardoor stootten bellers tijdens de permanentie vaak op de bezettoon en 's ochtends op het antwoordapparaat, aldus de VLK. Sinds 1 januari is de Kankerfoon daarom nu ook 's ochtends bereikbaar.

Het aantal oproepen is de voorbije vijf jaar onophoudelijk gegroeid. In 2001 steeg het aantal ten opzichte van 2000 nog een keer met 180. Het talrijkst zijn de telefoontjes over borstkanker (37,9 procent), dan over darm-en longkanker (13,8 en 7,8 procent). Dat zijn ook de meest voorkomende kankers. De meeste patiënten kennen de Kankerfoon door de media. Slechts weinigen kregen het nummer van hun arts.


Aard der oproepen
In de loop der jaren is het soort oproepen sterk geëvolueerd, zegt de VLK. Zo was in 1997 nog 34,7 procent van de vragen medisch van aard en slechts 26,1 procent psycho-sociaal. In 2001 is het aandeel van de medische vragen lichtjes gezakt naar 31 procent, maar is er een enorme stijging van de vraag naar psychosociale steun, tot 52 procent. Patiënten bellen dus in de eerste plaats omdat ze hun verhaal willen doen. ,,Dat is een goede evolutie'', vindt Chris Heremans van de VLK. ,,Dat betekent dat zieken intussen duidelijkere informatie krijgen van hun artsen. Maar die informatie wekt ook heel wat emoties los en om die op te vangen is er dikwijls weinig tijd in de ziekenhuizen,'' zegt ze. ,,De belangrijkste troef van de Kankerfoon is dan ook het feit dat mensen er rustig in alle anonimiteit hun emoties kunnen ventileren en dat de drempel laag is'', zo voegt Gerry Van De Moortel van de Kankerfoon er aan toe.

Uit de oproepen blijkt trouwens dat de ziekte nog altijd moeilijk bespreekbaar is. Kanker maakt heel vaak eenzaam. Zelfs kankerpatiënten die een ruim sociaal netwerk hebben, zeggen het gevoel te hebben alleen te staan met hun ziekte. Ook beperken heel wat kankerpatiënten hun sociale contacten tot een minimum omwille van financiële redenen, een uitje kost namelijk geld. Sommige zieken raken ook geïsoleerd omdat ze fysiek beperkt zijn (nevenwerkingen, bedlegerigheid..), zo toont de Kankertelefoon aan.

De Kankertelefoon is te bereiken op het nummer 070/222.111 of via e-mail op e-kankerlijn(a)tegenkanker.be.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in