LONDEN - De voorzitter van het Schotse parlement, Henry McLeish, stapt op na een schandaal over gesjoemel met zijn onkostenregeling. McLeish was onder druk komen te staan nadat was gebleken dat het onderverhuren van zijn kantoren als Schots parlementslid, terwijl hij lid was van het Brits parlement in Westminster, 36.000 pond had opgebracht.
De Schotse Conservative Party had een motie ingediend om McLeish, lid van de regerende Labourpartij, tot aftreden te dwingen. De motie zou vandaag in het parlement behandeld worden. Maar voor het begin van het debat werd het aftreden van McLeish bekendgemaakt.

McLeish schreef in een korte toelichting op zijn vertrek dat hij niet bewust gefraudeerd had met zijn onkostenvergoeding, maar dat hij een ,,eerlijke fout'' had gemaakt.

McLeish, lid van de Schotse Labourpartij, werd oktober vorig jaar benoemd tot voorzitter van het in 1999 door de regering-Blair gecreëerde parlement. Voor die tijd bezette hij een van de Schotse zetels in het Britse Lagerhuis in Londen. In 1999 werd een deel van de bevoegdheden van Londen overgedragen aan het regionale parlement in de Schotse hoofdstad Edinburgh.