BRUSSEL - Er komt vrijwel zeker een parlementaire onderzoekscommissie die het Sabena-dossier moet uitspitten. De meerderheidspartijen gaan volgende week samen een voorstel indienen. Dat heeft VLD-fractieleider Hugo Coveliers vandaag bevestigd. Eerder lieten de christen-democraten, de ex-VU-fractie, het Vlaams Blok en de groenen al weten zo'n commissie te willen.
  • Volgens Coveliers bekijken de meerderheidspartijen samen welk mandaat de commissie meekrijgt: hoe lang ze mag werken, welke periode ze moet onderzoeken, hoeveel leden ze moet tellen, wat ze precies moet uitspitten, enzovoort.

    De VLD vindt dat de commissie minstens tot 1990 moet teruggaan. De aankoop van de vele airbussen en de alliantie met Swissair moeten volgens hem zeker onder de loep worden genomen.

  • "Men kan er niet buiten dat Sabena in zijn recente geschiedenis nooit degelijk beheerd is geweest. Vandaag zijn daar de werknemers het eerste slachtoffer van. Met een schone lei beginnen kan enkel als men de nodige lessen trekt uit de fouten van het verleden", stellen de groene kamerleden Lode Vanoost (Agalev) en Marie-Thérèse Coenen (Ecolo).

  • Het voorstel om de ,,financiële handel en wandel'' van Sabena onder de loep te nemen, komt er volgens de CD&V vanwege het gebrek aan duidelijke en volledige informatie terzake. Kamerfractieleider Yves Leterme vraagt dat de commissie 17 leden telt en wordt voorgezeten door een oppositielid, zoals dat met Marc Verwilghen gebeurde bij de commissie-Dutroux. De CD&V is naar eigen zeggen bereid het voorzitterschap op te nemen.

    De CD&V wil ook dat de regering het Hotel-akkoord, dat premier Verhofstadt en vice-premier Johan Vande Lanotte met Swissair afsloten, ter beschikking stelt van het parlement.

    Gisteren eisten Fons Borginon (ex-VU-fractie) en Raymond Langendries (PSC) al een onderzoekscommissie.