BRUSSEL - Er komt een reguleringsinstantie voor de watersector. Dat staat in een ontwerpdecreet van minister van Leefmilieu, Vera Dua. Eerder is ook al voor de elektriciteitssector zo'n instantie opgericht.
Het decreet is een gevolg van een Europese richtlijn inzake de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie. Het kaderdecreet laat toe dat de overheid regulerend optreedt voor zowel drinkwater als water dat op een andere manier kan worden aangewend voor menselijk gebruik.

De nieuwe instantie moet er onder meer op toezien of de waterleveranciers aan hun verplichtingen inzake openbare dienstverlening tegemoet komen. Volgens Dua moet de instantie er binnen het jaar zijn. Het wordt een instelling van openbaar nut die onder toezicht staat van de Vlaamse regering.

Vanmiddag wordt het decreet in het Vlaams Parlement goedgekeurd.