VILVOORDE - De herkomst van de werknemers bij Sabena is geografisch zeer uiteenlopend. Een faillissement zal dan ook zware gevolgen hebben voor verscheidene regio's in ons land. Dat blijkt uit recente cijfers die de VDAB heeft opgemaakt op vraag van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Vlaams-Brabant.

De grootste groepen Sabena-werknemers zijn woonachtig in het Brussels Gewest (2.384), de arrondissementen Halle-Vilvoorde (2.282) en Leuven (1.765). 2.832 komen uit Wallonië. Andere getroffen regio's zijn de arrondissementen Antwerpen (498 werknemers), Mechelen (415), Aalst (249), Gent (216), Sint-Niklaas (189), Hasselt (136), Tongeren (112), Brugge (103), Oostende (87) en Kortrijk (58). Het aantal Nederlands- en Franstaligen is nagenoeg fifty-fifty verdeeld.

Op basis van de gegevens die Sabena-topman Christoph Müller afgelopen vrijdag meedeelde aan de ondernemingsraad zouden 6.000 tot 8.000 mensen hun baan verliezen bij een faillissement. Hierbij wordt evenwel uitgegaan van de veronderstelling dat er voor de versterkte Sabenadochter DAT waar 2.650 werknemers zouden kunnen blijven werken een investeerder gevonden wordt en dat er een overnemer komt opdagen voor enkele andere dochtermaatschappijen.


Toeleveranciers
Noch de GOM Vlaams-Brabant, noch de Kamer voor Handel en Nijverheid van het arrondissement Halle-Vilvoorde beschikken thans over cijfers betreffende de economische impact van een faillissement voor toeleveranciers van de luchtvaartmaatschappij. Patrick De Vos, directeur van de Kamer voor Handel en Nijverheid, vermoedt evenwel dat er bij elk jobverlies op de luchthaven elders in het land één indirecte zal sneuvelen.

De Vos stelt dat de impact van dit faillissement voor Halle-Vilvoorde veel groter is dan ten tijde van de sluiting van Renault. ,,We spreken nu over grotere aantallen want indertijd was slechts een 500-tal Renaultwerknemers afkomstig uit Halle-Vilvoorde. De sectoren waar deze regio economisch zwaar op teert, met name de luchthavensector en ICT, doen het de jongste tijd bovendien zeer slecht. Er zullen zich wellicht ook heel wat laaggeschoolden bevinden onder diegenen die ontslagen worden''.

Volgens Hanon dient de overheid als aandeelhouder van Sabena, zoals Renault deed naar aanleiding van de sluiting van haar fabriek in Vilvoorde, te investeren in een tewerkstellingscel. ,,Ook de werking van het Territoriaal Tewerkstellingspact, een breed overlegorgaan in Halle-Vilvoorde dat in het leven geroepen werd naar aanleiding van het Renault-drama en suggesties doet om meer tewerkstelling te creëren, moet worden voortgezet. Eind dit jaar loopt de EU-subsidiëring voor dit project af'', aldus Hanon.