ZAVENTEM -- Burgemeester Francis Vermeiren (VLD) van Zaventem wil in samenspraak met ondermeer de VDAB en de vakbonden een sociale cel uitbouwen die aan de ontslagen Sabena-werknemers sociale en juridische begeleiding zal bieden evenals informatie over vacatures in de regio. Hij hoopt voor het initiatief tevens de medewerking te krijgen van de andere luchthavengemeenten Machelen en Steenokkerzeel.
,,Ik geloof dat mensen die in een dergelijke stressituatie verkeren voor hulp het makkelijkst de weg naar het gemeentebestuur vinden'', aldus Vermeiren.

De sociale cel, waarvoor Zaventem naast personeel ook lokalen wil ter beschikking stellen, zal zich ondermeer bezighouden met het verlenen van bijstand bij het invullen van formulieren. Vermeiren denkt ook aan juridische hulp voor mensen die problemen hebben op vlak van afbetalingen.

,,Uit een recente jobbeurs weten we dat nog heel wat firma's uit Zaventem met niet-ingevulde vacatures zitten. We maken nu een inventaris van die vacatures om die te kunnen aanbieden aan Sabena-werklozen'', aldus Vermeiren. Alle ontslagenen, en dus niet enkel inwoners van Zaventem, zullen er terechtkunnen. Vermeiren wil ook toeleveranciers die door de Sabena-perikelen in de problemen geraken, hulp bieden.