BRUSSEL - De vertegenwoordigers van de vakbonden van Sabena zijn vanmorgen ontvangen op het kabinet van de eerste minister. Ze hadden er gesprekken met Guy Verhofstadt en Rik Daems. De ontmoeting heeft niet veel tastbaars opgeleverd.
"We hebben niet veel vooruitgang geboekt," zei Freddy Tack (ACOD), "de regering werkt nog steeds aan de uitbouw van een nieuwe maatschappij waarbij het onze hoop is dat een maximum aantal jobs behouden blijft."

De regering gaf geen enkele toelichting bij de sociale impact van een faillissement, zo verluidde bij de vakbonden. Minister Daems benadrukte dat de overheid een sociaal plan op poten wil zetten voor hen die niet bij de nieuwe maatschappij kunnen gaan werken. De piloten namen niet aan het gesprek deel, zij hielden zich op in een zaaltje vlakbij.

Vanmiddag is een nieuwe ontmoeting voorzien tussen directie en bonden op het kabinet van minister van tewerkstelling Laurette Onkelinx onder het voorzitterschap van een sociaal bemiddelaar. Het zal enkel gaan over de werknemers van Sabena, niet die van DAT en Sobelair. Wat er precies besproken zal worden, is niet geweten.