BRUSSEL - ,,Een zeer ruime meerderheid van het presidium van de Europese Conventie heeft het compromis over de institutionele hervormingen goedgekeurd.'' Dat verklaarde Conventievoorzitter Valéry Giscard d'Estaing vanmorgen tegenover de vertegenwoordigers van de nationale parlementen in de Conventie. Het presidium, de leiding van de Conventie, vergaderde tot laat in de nacht om een vergelijk over de instellingen te vinden. Een tekst is er nog niet. Daaraan werkt het presidium deze namiddag.
Giscard lichtte er de sleutelelementen van het compromis toe. Er komt een voltijds voorzitter van de Europese Raad, maar zonder bureau of eigen administratie. Daarnaast komt er vanaf 1 november 2009 een beperkte Commissie van 15 leden. De landen die geen vertegenwoordiger in het college hebben, krijgen echter een gedelegeerd Commissaris zonder stemrecht. Tenslotte blijft de huidige definitie van de gekwalificeerde meerderheid behouden. Het systeem van Nice dus, waar landen als Spanje een halszaak van maken.

In 2009 wordt dat een systeem van dubbele meerderheid, tenzij de Europese Raad, middels een supergekwalificeerde meerderheid het Nice-systeem toch nog met maximaal 3 jaar verlengt. Ook het aantal Euro-parlementariërs wordt in navolging van Nice tot 732 opgetild.

Giscard kreeg na zijn uiteenzetting applaus van de vertegenwoordigers van de nationale parlementen. Hij had er tijdens zijn inleiding trouwens de nadruk opgelegd dat het zijn keuze was om voor hen het compromis toe te lichten. ,,U kunt wel raden, zo zei hij, waarom ik dat verkoos.'' Ondervoorzitter Giuliano Amato werd dus naar de regeringsvertegenwoordigers gestuurd, terwijl Jean-Luc Dehaene het vergelijk bij de Euro-parlementariërs ging verduidelijken.