LISSABON - De Portugese schrijver Augusto Abelaira is vrijdag in een ziekenhuis in Lissabon op 77-jarige leeftijd overleden. Abelaira, die actief was als journalist en leraar, laat een omvangrijk oeuvre na dat in de jaren zestig bijdroeg tot de sociale en politieke vernieuwing in Portugal.

Zijn eerste roman, A Cidade das Flores (De Stad van de Bloemen, 1959), gaf hij zelf uit nadat diverse uitgeverijen weigerden hem te publiceren uit vrees voor een inbeslagname door de politieke politie van het regime Salazar. Om de censoren te verschalken, liet Abelaira de actie van A Cidade das Flores afspelen in het Italiaanse Firenze ten tijde van het fascistische regime. De editie van de auteur was vlug uitgeput en de lezers hadden er geen enkele moeite mee de stad Lissabon te herkennen evenals de personages van de Portugese universiteitsrevolte waaraan de auteur deelnam in 1947.

Andere werken van Abelaira zijn Os desertores (De deserteurs, 1960), As boas intençoes (De goede bedoelingen) en Sem tecto entre ruines (Dakloos tussen de ruïnes). Hij werd herhaaldelijk bekroond. In 1996 ontving hij nog de Grote Romanprijs van de Portugese schrijversvereniging voor zijn boek Outrora, agora (Vroeger, nu). Augusto Abelaira leidde het tijdschrift Seara Nova waaraan veel tegen het Salazarregime gekante intellectuelen aan meewerkten.