IEPER - De vertegenwoordigers van de werknemers van L& H toonden zich na het bekendmaken van de stemming over het herstelplan tevreden. ,,We wachten nu nog het vonnis af, maar we hebben er alle vertrouwen in'', zegt Geert Wybo, secretaris van de ondernemingsraad. Volgens Wybo zijn er al eerste indicaties dat er nieuwe -serieuze- investeerders zijn.

Het goedkeuren van het herstelplan zal een erg belangrijk signaal sturen naar die mogelijke geïnteresseerden, meent Wybo. Als de rechter nu nog de meerderheid van de schuldeisers volgt kan een nieuwe toekomst voor L& H -in welke vorm dan ook- volgen. ,,Want er zijn wel degelijk geïnteresseerden. Daarvan hebben we enkele indicaties'', aldus Wybo.

,,Alles verkeert echter nog in een preliminaire fase. Namen kleven op die geïnteresseerden is te vroeg.'' De indicatie van interesse is het opvragen van prospectussen bij L& H. Een stap verder is er door die vage geïnteresseerden nog niet gezet, meent Wybo. Een zogenaamd non-disclosure agreement (waarbij de geïnteresseerde inzage krijgt in de financiële gegevens) werd nog niet getekend. De interesse van Tony Gram wordt als niet ernstig beschouwd.

De stemming is -zoals Bodson het ook dinsdagvoormiddag aanhaalde- belangrijk als signaal naar het personeel. Wybo : ,,Dat is bereid om mee te stappen in het herstelplan van Philippe Bodson. Sedert begin april was het verloop quasi herleid tot nul, maar een andere uitslag vandaag had daar verandering kunnen in brengen''.