BRUSSEL - De verdediging van zuster Maria Kisoto deed vandaag al wat ze kon om de jury ervan te overtuigen dat de getuigenissen voor het assisenhof onvoldoende zijn om zuster Maria Kisoto schuldig te oordelen. De twee advocaten menen immers dat de weduwen, de zusters van Sovu en de leider van de moordende soldaten, hun warrige verklaringen alsmaar bijstuurden zodat ze op het eind van de verhoren tot harde beschuldigingen kwamen die in de verste verte niet meer leken op wat ze eerste dagen vertelden. ,,De getuigenissen zijn niet geloofwaardig en moeten verworpen worden'', pleitten de advocaten.

Voor meester Serge Wahis, mag men niet geloven dat de volkenmoord in Sovu te vermijden was. ,,De kloosters waren geen heiligdommen meer ten tijde van de genocide''. De raadsman wierp nogmaals op dat de getuigen ten 'ontlaste' niet zijn gehoord door de onderzoeksrechter.

Meester Wahis overliep voor de jury nog eens de getuigenissen van acht overlevenden van de genocide. ,,Het is maar op het einde van de verhoren dat ze alle acht de twee zusters aanwezen als zouden zij de jerrycans met benzine hebben aangebracht om de garage in brand te steken waarin 600 vluchtelingen zich die 22ste april 1994 schuilhielden.''

Volgens de advocaat is, wanneer men de getuigenissen naast elkaar legt, ,,duidelijk de collectieve leugen te zien, het feit dat de getuigen over hun verklaringen overlegden om samen dezelfde onwaarheid te vertellen''. Zo verketterden ze volgens de raadsman zuster Mario Kisoto om toch maar geloofd te worden. ,,Met dezelfde bedoeling vonden ze valse details uit, zoals het feit dat zuster Maria Kisoto nog tegen de lijken zou zijn uitgevaren omdat de slachtoffers hun geldbiljetten zouden hebben verscheurd. Op basis van zulke getuigenissen kan geen enkele rechtbank ter wereld zuster Maria Kisoto veroordelen'', besloot meester Wahis zijn pleidooi.

Zijn confrater, meester Gilles Vanderbeck, pleitte in dezelfde lijn voort. Hij bracht de getuigenissen van de vier zusters uit het klooster van Sovu aan het wankelen. ,,De zusters, die eerst zuster Marie-Claire Duch in vertrouwen namen, hebben aanvankelijk geen enkele klacht jegens Maria Kisoto geuit. Pas later, na de getuigenissen van de overlevenden van de volkenmoord, beschuldigden ze zuster Maria Kisoto. Die verklaringen pasten ze dan weer voortdurend aan tot de tegenstrijdigheden eruit waren.'' Meester Vanderbeck vroeg de jury de getuigenissen te verwerpen. ,,U zou ze toch niet kunnen geloven'', argumenteerde de raadsman.

Meester Vanderbeck pleit dinsdagnamiddag over de beschuldigingen van Emmanuel Rekeraho lastens zuster Maria Kisoto, op het einde van de namiddag zal hij zijn besluiten uiteenzetten.