BRUSSEL - In de kamercommissie justitie is onenigheid ontstaan tussen de Nederlandstalige en Franstalige meerderheidspartijen. Aanleiding is het wetsontwerp rond de anonieme getuigen. Net voor de stemming dienden de Franstaligen nog een amendement in dat volgens de Vlamingen de essentie van het ontwerp onderuit haalt. Er dreigt een alternatieve meerderheid.

Het wetsontwerp staat al een tijdje op de agenda van de commissie. Het voert voor gerecht en politie de mogelijkheid in om onder bepaalde voorwaarden met anonieme getuigen te werken. Ofwel wordt het adres van de betrokkene niet bekendgemaakt, ofwel blijft de gehele identiteit onbekend. Bedoeling is om mensen die over essentiële informatie beschikken, maar die schrik hebben om te getuigen toch de kans te geven hun verhaal te doen. De regering opteerde ervoor de techniek toe te passen bij misdrijven waarvoor telefoontap is toegelaten en bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad.

Net zoals vorige week was het vandaag de bedoeling om te stemmen over de wettekst. Net voor de stemming kwamen de Franstalige meerderheidspartijen en Agalev echter met een amendement op de proppen dat volgens de andere Vlaamse partijen het basisprincipe van het ontwerp onderuit haalt. De Franstaligen willen immers dat een onderzoek wordt gevoerd vooraleer gebruik kan worden gemaakt van anonieme getuigen. Vorige week dienden ze al een amendement in dat de techniek enkel van toepassing maakt op georganiseerde criminaliteit.

Volgens de Vlaamse partijen hollen deze amendementen het wetsontwerp volledig uit. Ze nemen het niet dat dergelijk amendement te elfder ure wordt ingediend. Ook minister van justitie Marc Verwilghen was niet opgezet met de gang van zaken. Hij wil dat zijn ontwerp wordt goedgekeurd. ,,Als we hier niet door geraken, zou dat een fiasco zijn voor zeven opeenvolgende onderzoekscommissies (die een regeling rond anonieme getuigen aanbevolen, nvdr). Dat betekent dat het parlement zijn eigen aanbevelingen geen gestalte kan geven'', zei een gecrispeerde minister, in de vorige legislatuur voorzitter van de commissie-Dutroux.


Bitsige discussie
Het kwam bij wijlen tot bitsige discussies tussen VLD-fractieleider Hugo Coveliers en Ecolo'er Vincent Decroly enerzijds en Jacqueline Herzet (PRL-FDF) en Tony Van Parys (CVP) anderzijds. Coveliers wil dat de tekst volgende week hoedanook wordt gestemd. ,,Met of zonder de Franstaligen'', luidde het. ,,Als we de politie niet dringend de middelen geven die in onze buurlanden al bestaan, zullen we het paradijs van de georganiseerde misdaad blijven'', zei de VLD'er, die er op wees dat dit slechts een eerste stap is in het ontwikkelen van een reeks maatregelen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Er moet ook nog een regeling komen rond onder meer spijtoptanten en bijzondere opsporingstechnieken.

De Vlaamse oppositieleden Tony Van Parys en Geert Bourgeois (VU/ID) zien na ,,het njet van de PS'' tegen een regeling rond spijtoptanten in dit incident een nieuw bewijs dat Vlaanderen en Wallonië fundamenteel van mening verschillen over het justitiebeleid. Zij zijn bereid de Vlaamse meerderheidspartijen aan een wisselmeerderheid te helpen.

Herzet laakte wat ze noemde ,,de chantage'' van de Vlaamse partijen. Ze vroeg tijd om de dingen nog eens te bekijken. ,,Wij zijn bereid te praten'', klonk het.

De Vlaamse partijen en commissievoorzitter Fred Erdman (SP) willen echter dat eindelijk gestemd wordt over het wetsontwerp. De tekst staat volgende zitting als eerste punt op de agenda. ,,Men zal dan kleur moeten bekennen'', stelde Erdman.