SINT-JANS-MOLENBEEK - De Brusselse afdeling van Spirit wil in navolging van Mechelen ,,buurtvaderprojecten'' stimuleren in Brusselse buurten met veel jeugdcriminaliteit. Bij zo'n projecten gaan ouders van jongeren in probleemwijken de straat op om de sociale controle in de buurt te versterken. Spirit zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) vragen om de nodige budgetten vrij te maken voor dergelijke projecten.
,,Buurtvaders'' zijn vaders of ouders van jongeren in moeilijke wijken die zelf 's avonds de straat opgaan en die door contact met de jongeren de sociale controle in hun wijk opvoeren. Door hun aanwezigheid kunnen ze criminaliteit proberen te voorkomen.

,,Het is niet de bedoeling dat vaders agentje gaan spelen. Ze moeten gewoon zichtbaar zijn in de wijk en babbelen met de jongeren. In uitzonderlijke gevallen kunnen ze informatie doorgeven aan de politie'', legt Brussels parlementslid Sven Gatz uit.

Het idee van de buurtvaderprojecten komt uit Amsterdam en werd in ons land al in Mechelen ingevoerd. Het project in Amsterdam droeg er toe bij dat de criminaliteit met 50 pct daalde. ,,Ook in Mechelen heeft het project succes'', zegt Sven Gatz.

Volgens Gatz zijn ouders zelf vragende partij voor buurtvaderprojecten, onder meer in Molenbeek en in de Peterboswijk in Anderlecht. De Federatie Marokkaanse Democratische Organisaties heeft hiervoor al een project ingediend bij de VGC. Spirit zal de VGC vragen de nodige middelen vrij te maken en samen met de gemeenten en de Franse gemeenschapscommissie (Cocof) dergelijke initiatieven te ondersteunen.

Om het gevoel van straffeloosheid weg te nemen bij jonge criminelen, pleit Spirit ervoor jongeren onder bepaalde voorwaarden op het commissariaat te kunnen laten opsluiten voor 24 uur. Daarvoor is een uitzondering op de wet op de jeugdbescherming nodig.

,,Met dat voorstel willen we de laksheid van het systeem aanpakken. Nu is de pakkans voor jongeren heel klein. Jonge autovandalen staan soms terug op straat voordat de eigenaar wiens auto werd beschadigd, aangifte is kunnen gaan doen'', zegt Fouad Ahidir, bestuurslid van Spirit-Brussel.