ANTWERPEN - Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden Johan Sauwens en vertegenwoordigers van de stad Antwerpen zijn vandaag opnieuw samengekomen om het besparingsplan voor de stad verder uit te werken. Naar verluidt blijven de tekorten van het OCMW voor problemen zorgen.
In tegenstelling tot de eerste gespreksronde vorige week werden nu de lippen stijf op elkaar gehouden. De gesprekspartners waren bijzonder zwijgzaam. Officieel wordt helemaal niets gezegd, behalve ,,dat de sfeer tijdens de onderhandelingen goed was en blijft''.

Belga vernam dat de tekorten van het OCMW, die door de stad moeten worden gefinancierd, voor problemen blijven zorgen. Vorige week was al gebleken dat het deficit, geschat op 1 miljard, in feite 1,6 miljard groot is. De stad zou bereid zijn om het gat te dichten, maar de uitgaven moesten dan wel worden terugbetaald á rato van 200 miljoen per jaar gedurende 8 jaar.

Over de vraag of dit al dan niet haalbaar is, verschilde OCMW-voorzitter Monica De Coninck toen al van mening met onder meer burgemeester Leona Detiège en schepen van Financiën Luc Bungeneers. Deze discussie is, naar verluidt, vandaag verdergezet.

Ook het stadspersoneel kost meer dan verwacht. Bedoeling zou zijn om dit probleem in een aparte werkgroep uit te klaren.

Bovendien blijft de vraag of minister Sauwens al dan niet bereid is om Antwerpen een schuldherschikking toe te kennen.

Ondanks die drie heikele punten blijven minister en stad bij het voornemen om de gesprekken volgende week, op 15 mei, af te ronden.

Het resultaat zal, via een reeks begrotingswijzigingen, op 18 juni aan de gemeenteraad van Antwerpen worden voorgelegd.