BRUSSEL - Vanaf vandaag is een ombudsdienst bevoegd voor de rookreglementering in horecazaken. De consument die klachten heeft over de toepassing van die reglementering kan zich tot het nummer 070/770.007 van de ombudsdienst richten.
Dat maakten de initiatiefnemers, de horecafederaties van Brussel, Vlaanderen en Wallonië, vandaag een gezamenlijke mededeling bekend. De ombudsdienst komt er na de dreiging van minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev) in het voorjaar met een algemeen rookverbod in de horeca omdat de rookreglementering er niet correct werd toegepast.

Met het oprichten van een ombudsdienst willen de initiatiefnemers vooral 'zacht' optreden. Na het ontvangen van een klacht zullen de horecafederaties de genoemde bedrijven vragen om de nodige maatregelen te treffen. In het verleden werden de 20.000 leden van de horecafederaties reeds gesensibiliseerd de rookreglementering correct na te leven.

Opvallend is dat de horecafederaties zich niet willen mengen in het debat voor of tegen het roken. ,,Beide groepen -rokers en niet-rokers- moeten in optimale omstandigheden genieten van het comfort dat het horecabedrijf biedt'', aldus de mededeling.