ANTWERPEN - In Antwerpen moet een propere verkiezingscampagne worden gevoerd, vindt schepen voor Leefmilieu en Afvalbeleid Erwin Pairon. De schepen bedoelt het heel letterlijk: politici worden verzocht om alleen de officiële aanplakborden te gebruiken, dus zeker niet wild te plakken op elektriciteitscabines, bushokjes of gebouwen en zeker niet onder bruggen of in tunnels.
Ook het aanbrengen van bordjes met affiches op kruispunten en aan allerlei straatmeubilair kan echt niet, aldus Pairon. "Laat ons zelf eerst doen wat we achteraf van de burger vragen."

De schepen verwijst naar 'de grote inspanningen die zijn gedaan voor de verbetering van het straatbeeld met projecten als de Witte Tornado's (een mobiel straatpoetsteam), de sluikstortcel en de vele mediacampagnes rond sluikstorten en hondenpoep.

"Het lijkt mij dan ook logisch dat de grote inspanningen die worden gevraagd van het personeel en van de burger ook door de politici worden geapprecieerd."