BRUSSEL - Militanten van het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) hebben vanmorgen aan het Martelaarsplein betoogd tegen de verhoging van de uitstapleeftijd in het onderwijs tot 58 jaar. De Vlaamse regering heeft intussen de laatste hand gelegd aan een overgangsregeling, die later op de dag wordt voorgesteld.

Tussen de honderd en driehonderd militanten en kaderleden namen aan de manifestatie deel. Slecht weer speelde de opkomst parten. De aanwezigen konden zich opwarmen met soep.

Het COV had tot de actie opgeroepen omdat de overgangsregeling voor de bond niet voldoet. De drie andere vakbonden (COC, ACOD en VSOA) vonden de regeling vorige week wel een aanvaardbare basis voor verdere onderhandelingen. Alvast de besturen van COC en ACOD komen nog in de loop van de dag samen om de regeling te evalueren.