BRUSSEL -- De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond had vanmorgen een diepgaand gesprek met bondscoach José De Cauwer aangaande zijn rol in het onderzoek dat momenteel door het Parket van Antwerpen gevoerd wordt rond ex-wielrenner Ronny van Sweefelt.
Teneinde de sereniteit, de werking en de voorbeeldfunctie van de KBWB te waarborgen, werd in gezamelijk overleg besloten om de bondstrainer momenteel van alle specifieke coachingopdrachten te ontheffen totdat er meer duidelijkheid en klaarheid is aangaande het onderzoek.

De Koninklijk Belgische Wielrijdersbond behoudt, bij monde van zijn voorzitter Laurent De Backer, het vertrouwen in Jose De Cauwer, ondanks diens bekentenissen. 'De Cauwer zit er emotioneel door, daarom hebben we hem aangeraden een paar weken verlof te nemen. Geen verlof in de zin van het woord, hij kan aan de slag blijven, maar dan even niet als gezicht van de KBWB. Hij zal achter de schermen blijven coördineren, tot de zaken zijn opgehelderd', luidt de verrassende mededeling van de KBWB.

Wegen de feiten dan niet zwaar genoeg door om De Cauwer aan de kant te zetten? 'We hebben met het parket gebeld. Op dit moment zijn er geen andere bezwarende feiten dan diegene die De Cauwer ons zelf heeft verteld. Als dat zou veranderen, dan moeten we onze beslissing natuurlijk wel herbekijken, maar voorlopig is dat niet aan de orde', aldus De Backer.

'De verdiensten van De Cauwer in het Belgische wielrennen primeren voorlopig op deze feiten. Tenslotte dateren de feiten van 1995, De Cauwer is pas in dienst sinds 1997', besluit De Backer.

Dat is ook de mening van Jose De Cauwer zelf. 'Op het moment van de feiten was ik mr. Nobody in het wielermilieu. In 1989 won ik met LeMond wel de Tour, maar een jaar later stond ik zoals iedereen achter de dranghekkens. Geen team, en dus ongewenst. Enkel de mensen waarmee ik nauw had samen gewerkt kenden me nog. Wat in 1995 is gebeurd, had niet mogen gebeuren, maar ik kon toen niet vermoeden dat ik ooit nog eens bondscoach ging worden...'.