Gerhard Schröder
©ap
BRUSSEL -- Twee dagen voor de Belgische regering haar programma voor het EU-voorzitterschap bekend maakt, bracht de Duitse kanselier Gerhard Schröder zijn plannen voor een drastische hervorming van de Europese Unie naar buiten.

Volgens een lek in het weekblad Der Spiegel wil Schröder de ministerraad omvormen tot ,,statenkamer'' naar Duits model. De Europese commissie zou een Europese regering moeten worden, terwijl het Europees parlement dan weer voor het volledige Europese budget bevoegd zou zijn.

In diverse hoofdsteden ontlokte het plan reeds reacties. Terwijl de woordvoerder van de Europese commissie positief reageerde, overheersten in Britse regeringskringen vooral de terughoudende commentaren. De Belgische regering hulde zich tot dusver in stilzwijgen. Het opmerkelijk initiatief van de Duitse kanselier wordt ongetwijfeld een belangrijk stuk in het dossier Verklaring van Laken.

De ideeën van Schröder zijn nog geen Duits regeringsstandpunt. De kanselier moet eerst het fiat van een congres van zijn partij krijgen, vooraleer hij ermee naar een Europese raad kan. Dat congres is in de herfst gepland. Volgende week vergaderen in Berlijn echter de Europese socialisten en het ligt voor de hand dat het één van de blikvangers van het congres wordt. De driedaagse in Berlijn wordt des te interessanter omdat ook premier Tony Blair en de Franse eerste minister Lionel Jospin er verwacht worden.


Blair
Zowel de timing als de inhoud van de voorstellen van Schröder zijn opmerkelijk. Voor de Britse regering is het moment eerder ongelukkig. Op 7 juni zijn er allicht parlementsverkiezingen en de regering-Blair is momenteel niet gediend met al te gedurfde Europese voorstellen. Schröders plannen zijn inderdaad opmerkelijk. Als ze worden aanvaard, zou het binnen de Europese instellingen machtsverschuivingen tot gevolg hebben. Ondermeer ten gunste van het Europees parlement. Momenteel is dat niet bevoegd voor het landbouwbudget dat nochtans 46 procent van de totale Europese begroting voor zijn rekening neemt.