BRUSSEL - De groene meerderheidspartij Agalev ziet het voorstel van Patrick Dewael en Steve Stevaert om alle verkiezingen gelijktijdig te houden, niet zitten. ,,Het zou getuigen van veel meer politieke eerlijkheid indien alle Vlaamse ministers samen akkoord zouden gaan om niet deel te nemen aan de komende federeale verkiezingen'', meent senaatsfractieleider Frans Lozie.
De oproep om alle verkiezingen te laten samenvallen bedreigt ernstig de groei naar meer autonomie voor het Vlaams parlement en de Vlaamse regering en is eigenlijk louter ingegeven door eigen drang naar populariteit, meent Lozie.

Zijn collega's Jef Tavernier (Kamer) en Ludo Sannen (Vlaams parlement) vinden dat eerst moet worden uitgevoerd wat afgesproken is, zoals de cumulbeperking en het cumulverbod tussen het ambt van burgemeester of schepen en parlementslid.

Bij de staatshervorming van 1993 was het de uitdrukkelijke wil van alle Vlaamse partijen de verkiezingen voor het Vlaams parlement te scheiden van die voor Kamer en Senaat. Reeds de eerste verkiezingen na ,,de moeder van alle verkiezingen'' spreken over een wijziging van het systeem, zal enkel verwarring scheppen, menen Tavernier en Sannen.