BRUSSEL -- Bij het parket van Brussel is vandaag een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen de Palestijnse leider Yasser Arafat wegens misdrijven tegen de menselijkheid. Dat heeft meester Goldnadel, raadsman van één van de indieners van de klacht, bevestigd.
De klacht werd ingediend door een dertigtal personen en door de Vereniging voor Slachtoffers van het Terrorisme, die meer dan dertig families vertegenwoordigt.

De klacht slaat ook op organisaties als de Islamitische Jihad en Hamas, zo verduidelijkte meester Goldnadel. ,,In de klacht worden bovendien namen vermeld van moordenaars. Het zijn mensen die al werden veroordeeld door het Israëlisch gerecht nadat ze de feiten bekenden'', zo besloot de raadsman.

Genocidewet

De klacht tegen Yasser Arafat is gesteund op de wet van 16 juni 1993 die zware inbreuken op de Internationale Conventies van Genève (1949) en de daaropvolgende protocollen bestraft. Belgische rechtbanken kregen universele bevoegdheid voor deze zware misdaden, onafhankelijk van de plaats waar ze werden gepleegd en de nationaliteit of woonplaats van de beklaagden of het slachtoffer. De wet werd op 10 februari 1999, na de genocide in Rwanda van '94, aangepast. Zo werden er misdaden tegen de menselijkheid en genocide, in oorlog zowel als in vredestijd, aan toegevoegd.

Reactie Palestijnse autoriteit België

De klacht is een 'spijtige zaak' voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Dat stelt de Palestijnse autoriteit in België en bij de EU vandaag in een persbericht naar aanleiding van de klacht.

Voor de Palestijnse delegatie is de klacht een tegenzet voor de klacht die werd neergelegd tegen de Israëlische premier Ariel Sharon. (De Brusselse kamer van inbeschuldiginstelling zal zich morgen buigen over de vraag of het Belgische gerecht terzake bevoegd is).

De delegatie meent voorts dat men met de klacht de aandacht wil afwenden van de "voortdurende inbreuken die Israël pleegt op het internationaal recht ten nadele van Palestijnse personen en goederen".

Tot slot herinnert de delegatie in het persbericht aan het feit dat de Palestijnse autoriteit altijd elke vorm van geweld heeft veroordeeld van welke partij dan ook en in het bijzonder het geweld jegens burgers.