FULDA - De Duitse katholieke kerk heeft vandaag zijn excuses aangeboden aan slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken en nieuwe regels afgekondigd om problemen in de toekomst te voorkomen.
De katholieke bischoppenconferentie geeft vandaag in een verklaring toe dat in het verleden niet adequaat is gereageerd op gevallen van misbruik van minderjarigen door priesters. De conferentie heeft nu landelijke regels opgesteld over hoe in de toekomst gereageerd moet worden.

Zo moet iedere bisschop een functionaris aanwijzen om klachten van misbruik te onderzoeken en moet Justitie ingelicht worden als er sterke vermoedens van seksueel misbruik van minderjarigen zijn. Priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik worden verplicht in therapie te gaan en worden geweerd uit functies waarbij ze contact hebben met kinderen. In ernstige gevallen moeten pedofiele priesters uit de kerk worden gezet.

De bischoppenconferentie gaf toe dat in het verleden niet adequaat is gereageerd op misbruik door priesters, onder meer door het ontbreken van een landelijke richtlijn. In Duitsland zijn in het afgelopen jaar, net als in veel andere landen, gevallen van misbruik door geestelijken naar buiten gekomen, al is de omvang van het probleem volgens de bischoppenconferentie in Duitsland beperkt.