ROME -- Het Vaticaan stemt in met de transplantatie van dierlijke organen in het menselijk lichaam, de zogenaamde xenotransplantatie. De katholieke theologie staat dergelijke ingrepen toe. Dat meldt de pauselijke academie voor het leven vandaag in een document.
Toch dringen we erop aan dat onderzoekers voldoende tijd besteden aan experimenten op dieren, vooraleer dierlijke organen bij mensen worden ingeplant, voegt de academie eraan toe. De gezondheidsautoriteiten moeten ook streng toezien op de experimenten, meent ze.

Als de onderzoeksresultaten geheel positief uitvallen, staat niets nog xenotransplantaties in de weg, aldus de academie. Ook mogen de experten volgens het Vaticaan andere, alternatieve therapieën zoals de ontwikkeling van organen uit stamcellen van volwassenen, niet verwaarlozen.