BRUSSEL -- VLD-voorzitter Karel De Gucht is niet te spreken over het politieke getouwtrek in het onderwijsdossier. In een mededeling hekelt hij vandaag dat de Vlaamse regeringspartners SP en Agalev zich niet houden aan de besluitvorming in de Vlaamse regering, die tweemaal een unanieme beslissing in het TBS 55+-dossier heeft genomen.
,,Beslissingen die op dergelijk regeringsvlak genomen worden zijn ernstige aangelegenheden waar men niet omwille van het politiek scorebord op korte termijn afstand van doet. Dit tast de ernst van het politiek gebeuren aan en geeft de betrokken sector -- onderwijs -- het gevoel gemangeld te worden in dit spel'', aldus De Gucht.

Volgens hem hebben SP en Agalev bijgedragen tot een vorm van communicatie die de grond van het dossier niet dient. ,,Zij leggen daarbij alle objectieve elementen opzij, terwijl niemand naast het lerarentekort kan kijken''.

De Gucht wijst erop dat de beslissing past binnen het beleid tot verhoging van de activiteitsgraad van de bevolking. Die politiek werd door alle regeringspartners bij het aantreden van de regeringen geprezen, aldus de VLD-voorzitter.

,,Onderwijskringen, studenten, leerlingen en ouders zijn niet met deze opvoering gediend. Bovendien geeft deze situatie voeding aan ongenuanceerd verzet van de vakbonden, die mee dreigen af te drijven van de kern van het probleem'', aldus De Gucht.

Volgens hem maken al deze elementen dat het dossier ,,verrot'' en steeds verder van een objectieve oplossing komt te staan. ,,Diegenen die daarvoor de politieke voeding gaven door zich niet te houden aan de eigen genomen beslissingen hebben een loodzware verantwoordelijkheid''.