BRUSSEL - ,,De Vlaamse regering is bereid 50 miljoen uit te trekken om een reeks van vier werken van de 16de-eeuwse schilder Joachim Beuckelaer in Vlaanderen te houden''. Dat heeft Cultuurminister Bert Anciaux (VU-ID) vandaag geantwoord aan parlementslid Dany Vandenbossche in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Zonder bijdrage van de privé-sector vertrekken de werken meer dan waarschijnlijk naar het buitenland.
Het Museum voor Schone Kunsten in Gent kreeg de vier werken in 1986 in ,,langdurige bruikleen''. Omdat ze één geheel vormen en omdat er weinig werken van Beuckelaer in België bleven, kregen ze één volledige zaal in het museum.

De Belgische particuliere eigenaar besliste in september 2000 om de werken te verkopen. Ze gaan op 10 december voor de hamer bij Christies in Londen. Het veilinghuis schat de waarde op 2 tot 3 miljoen pond, omgerekend 140 tot 210 miljoen frank.

Het gaat om vier werken die geen vaste naam hebben, maar die gecatalogeerd staan onder de namen ,,Groentenmarkt'' (1569), ,,Vismarkt'' (1569), Hoendermarkt (1570), ,,Keuken'' (1570).