ANTWERPEN - Ingrid Pira, de vroegere Agalev-woordvoerder en toekomstig burgemeester van de stad Mortsel, is klaar met de samenstelling van haar schepencollege. Agalev, CVP en VU-ID verdelen de ambten.
Burgemeester Pira wordt bevoegd voor politie en veiligheid, maar neemt ook woonbeleid, informatie en communicatie voor haar rekening. Agalev levert ook de schepenen Paul Van Dyck (openbare werken, mobiliteit en ruimtelijke ordening) en Annemie Creemers (leefmilieu, werkgelegenheid, internationale en ontwikkelingssamenwerking).

CVP'er Chris Drexeler-De Ridder neemt welzijn, bevolking en burgerlijke stand. Fons Jespers (CVP) is eerste schepen, tevens bevoegd door financiën, coördinatie Fort IV, cultuur en middenstand.

Erik Broeckx en Koen Dehaen worden de VU-ID-schepenen. Zij verdelen jeugd, onderwijs, sport, personeel en wijkwerking.