HERENT - De NMBS hervat morgen de werken aan de omstreden steunmuur ter hoogte van de wijk Den Bremt in Herent. Het volgt daarmee het arrest waarmee het Brusselse Hof van Beroep op 19 september de schorsing van de werken ophief. De bouw van de muur is een onderdeel van de werken voor de aanleg van een HST-tracé tussen Brussel en Leuven.
De zaak sleept al maanden aan en werd in gang gezet door Herentenaar Frank Verrecas. Deze vond dat de muur 1,3 meter dichter bij zijn woning opgetrokken werd dan vermeld in de plannen die de NMBS indiende ten tijde van de bouwaanvraag.

Een Leuvens rechter beval na raadpleging van experts op 27 maart de opschorting van de werken ter hoogte van Verrecas' huis tot er een uitspraak ten gronde zou volgen. Het Hof van Beroep vernietigde dit bevel tot staking der werken omdat er geen sprake zou zijn van een bouwmisdrijf en Verrecas voldoende vergoed werd bij de onteigening.