BRUSSEL - Er komt een gratis borstkankeronderzoek bij alle vrouwen in heel België tussen de 50 en de 69 jaar. Dat staat in een protocolakkoord dat de federale regering en de gemeenschappen vandaag ondertekend hebben. De federale overheid stelt gedurende drie jaar een budget ter beschikking van 480 miljoen frank.
Het onderzoek richt zich tot vrouwen tussen de 50 en 69 jaar niet reeds behandeld worden voor borstkanker, die niet regelmatig een controle-onderzoek ondergaan en op wie de RIZIV-wetgeving van toepassing is.

Ook de huisartsen krijgen een rol in het onderzoek. Ze krijgen de resultaten van het onderzoek, indien de onderzochte vrouw daarmee instemt. De huisarts staat in voor de follow-up.

De gemeenschappen staan in voor de voorlichtingscampagne. Ze zullen de vrouwen ook uitnodigen voor het onderzoek. Indien ze niet reageren, krijgen ze een herinnering in de bus. Tenslotte moeten de gemeenschappen de centra erkennen die het mammografisch onderzoek uitvoeren.

Het onderzoek was vorige maand aangekondigd door de minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP) en minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet (Agalev).