BRUSSEL - Als alle voorwaarden van het dossier vervuld zijn, kan de ondertunneling van de startbaan van de luchthaven van Deurne er komen. Dat zei toekomstig Agalev-minister Ludo Sannen zondag in De Zevende Dag (VRT). Hij benadrukte dat de gemaakte afspraken moeten worden uitgevoerd. Ook het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) zal met correcties op basis van het openbaar onderzoek worden goedgekeurd.
Zowel Marino Keulen (VLD), Bruno Tobback (SP.A) als Ludo Sannen benadrukten dat de Vlaamse regering in de komende maanden het regeerakkoord gewoon moet worden uitgevoerd. Voor Sannen houdt dit in dat het dossier Deurne zal worden uitgevoerd worden als alle voorwaarden vervuld zijn, maar tot nu toe is het dossier nog niet op de regeringstafel beland is.

,,Er moet een goede begroting opgesteld worden en afgewerkt worden wat nog op stapel staat. Daarvoor zijn geen grote visionaire mensen nodig'', reageerde Bruno Tobback op de kritiek van het vertrek van Vlaamse ministers.

Vlaams oppositieleider Eric Van Rompuy (CD&V) benadrukte dat het afwerken van het programma niet volstaat. De huidige economische situatie met de stijgende werkloosheid vereisen nieuwe maatregelen, er moeten dus nieuwe initiatieven komen, en dat kan niet met het zakenkabinet dat nu op de sporen gezet wordt, vond hij. Het vertrek van minister-president Patrick Dewael is volgens Van Rompuy het bewijs dat het Vlaams niveau onderschikt is aan het federale. Tobback en Keulen waren het daar niet mee eens. De sp.a'er erkende dat de personeelswissels niet goed zijn, de VLD'er wees erop dat iedereen aandringt op mobiliteit van het personeel, dus moet dat voor hem ook kunnen voor ministers.

Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De Batselier (SP.A) vond het vertrek van de ministers ook geen mooi spektakel. De Vlaamse instellingen hebben de jongste weken niet goed gescoord. Hij pleitte ervoor dat de federale en regionale verkiezingen zo snel mogelijk samenvallen. Dat de legislatuur van het komende Vlaams parlement daardoor slechts drie jaar zou duren, is voor hem een optie.