JAKARTA - President Abdurrahman Wahid van Indonesië wil een deel van zijn bevoegdheden afstaan aan vice-president Megawati Sukarnoputri om de blamage van een afzetting te ontlopen. Dat heeft Zarkasih Noer, minister van coöperaties en het kleinbedrijf, vandaag gezegd. Megawati wijst het aanbod van de hand.
Er kwam geen onmiddellijke reactie van Wahid of Megawati op de uitlatingen van de minister. Noer zei dat Megawati het voorstel van Wahid bestudeerde. Megawati en Wahid liepen kort na elkaar weg van een kabinetszitting waarop een laatste poging werd gedaan een uitweg te zoeken voor de aanhoudende politieke crisis.

Leden van het Indonesische kabinet werkten aan een formule om de president gezichtsverlies te besparen en de verlammende confrontatie met het hem vijandig gezinde parlement te beëindigen. Een van hun suggesties is dat Wahid in naam aanblijft, maar de feitelijke macht overdraagt aan Megawati.

Op de vraag of Wahid eenzijdig maatregelen zou nemen, zoals het ontbinden van het parlement, het afkondigen van het krijgsrecht en het ontslaan van generaals, antwoordde de president: «Nee. Vanavond niet.»

Wahid zei bereid te zijn tot compromissen om de politieke crisis op te lossen, leek er in te volharden dat overdracht van gezag en verantwoordelijkheid voor het maken van beleid hem te ver gaat. Overigens menen ook medewerkers van Megawati dat dit in strijd is met de grondwet die haar vader, Sukarno, 55 jaar geleden heeft opgesteld.

Het parlement heeft Wahid dit jaar al twee keer berispt. Komende woensdag zal het naar alle verwachting het hoogste wetgevende orgaan, het Raadgevend Volkscongres, verzoeken een buitengewone zitting te houden om Wahid af te zetten wegens corruptie en incompetentie. Omdat het congres gedomineerd wordt door parlementsleden die al twee keer met grote meerderheid tegen Wahid hebben gestemd, wordt ervan uitgegaan dat de stemming in het nadeel van de president zal uitvallen.

Wahid ontkent iets misdaan te hebben en stelt dat de pogingen om hem voortijdig af te zetten onwettig zijn. Hij heeft de afgelopen week een team juristen geraadpleegd en verwacht wordt dat hij alle juridische middelen in de strijd zal werpen om aan de macht te blijven.