BRUSSEL - De Vlaamse regering moet stelselmatig investeren in nieuwe Vlaamse zorginitiatieven in Brussel omdat Franstalig Brussel zich principieel verzet tegen de vrije keuze van de Brusselaars om in de zorgverzekering te stappen. Dat zegt de partij Spirit. Volgens de Nieuw-Vlaamse Alliantie moet de splitsing van de sociale zekerheid op de federale agenda komen.
Beide partijen reageren daarmee op de beslissing van de Franstalige gemeenschapscommissie in Brussel om de Vlaamse zorgverzekering (die de kosten voor niet-medische kosten van zorgbehoevenden moet dekken) bij het Arbitragehof juridisch aan te vechten.

Volgens Brussels en Vlaams parlementslid Sven Gatz (Spirit) is de Franstalige strategie nu duidelijk geworden en kiest men niet voor de pragmatische optie. Die bestaat er volgens Gatz in dat Franstalig Brussel zou meestappen in de zorgverzekering door de bicommunautaire instellingen ook open te stellen.

Gatz roept de ,,dromers'' in Vlaanderen op die laatste piste te begraven. Volgens hem is er maar één manier om de Vlaamse zorgverzekering ook in Brussel operationeel te maken en moeten de ministers Vogels en Anciaux, in samenwerking met de Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC), daarvoor een tienjarenplan inzake investeringen opmaken voor de Vlaamse zorginitiatieven in Brussel.


'Maat is vol'
N-VA-voorzitter Geert Bourgeois zegt dat de maat meer dan vol is. ,,De afgunst, of is het haat, is nu zo groot dat de Franstalige politici zelfs de eigen Franstalige bejaarden en hulpbehoevenden in Brussel het recht ontzeggen op een sociale maatregel, gewoonweg omdat de maatregel Vlaams is'', aldus een mededeling.

Volgens Bourgeois staan de makke Vlaamse meerderheidspartijen erbij en kijken ze ernaar. Ze betalen de prijs voor het halfslachtige Lambermont-akkoord waarmee zogezegd alle problemen zouden worden opgelost, aldus Bourgeois. Hij kondigt aan dat de N-VA in de Kamer een voorstel zal indienen tot overheveling van twee onderdelen van de sociale zekerheid: de gezondheidszorg en de gezinsbijslag.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig