CANBERRA -- De Amerikaanse president George Bush heeft vandaag Australië bedankt voor zijn inzet in de oorlogen in Afghanistan en Irak. In een toespraak tot het Australische parlement zwaaide hij lof toe aan premier John Howard, die zich een ,,uitzonderlijk moedig leider'' heeft getoond door ondanks de grootste anti-oorlogsdemonstraties sinds Vietnam 2.000 Australische militairen naar Irak te sturen.
Bush verdedigde het ingrijpen in Afghanistan en Irak met het argument dat terroristen chemische, biologische en nucleaire wapens probeerden te verwerven. Amerika, Australië en andere landen traden in Irak op om ,,opdoemend gevaar te verwijderen, in plaats van te wensen en wachten terwijl de tragedie dichterbij kwam''. Hoewel geen massavernietigingswapens zijn gevonden, zei Bush dat in Irak geheime biologische laboratoria zijn aangetroffen, ontwerpen voor verboden langeafstandsraketten en een patroon om een illegaal wapenprogramma te verbergen. Na de bewijzen van massamoorden, verkrachtingen en folteringen moet de wereld blij zijn dat het bewind van Saddam Hoessein is gevallen, zei Bush.

Oppositie

Eenenveertig leden van de Australische oppositie hebben in een verklaring het oorlogsbesluit bekritiseerd en gezegd dat de oorlog is gevoerd op basis van een gevaar dat niet bleek te bestaan, namelijk de vermeende massavernietigingswapens van Irak. Twee groene parlementsleden, de senatoren Bob Brown en Kerry Nettle, vielen de Amerikaanse president tijdens zijn toespraak in de rede. Anderen bleven demonstratief zitten toen de rest overeind kwam om Bush aan het slot van zijn redevoering een staand applaus te geven. De zoon van een terreurverdachte die in Amerikaanse gevangenschap in Guantanamo Bay op Cuba zit, werd van de publieke tribune verwijderd.

In het Australische parlement gaat het tijdens debatten altijd rumoerig toe. De Australische premier John Howard had Bush vooraf gewaarschuwd dat hij protesten kon verwachten. Volgens Witte-Huiswoordvoerder Scott McClellan voelde de Amerikaanse president zich warm onthaald.

Bij zijn aankomst bij het parlement werd Bush opgewacht door een paar duizend betogers, die door politie op afstand werden gehouden. Later verplaatsten de betogers zich naar de Amerikaanse ambassade, waar het tot schermutselingen met de politie kwam toen ze door de afzettingen probeerden te breken. Het was niet bekend of er arrestaties waren verricht.