BRUGGE - Vlaams minister voor Tewerkstelling en Toerisme Renaat Landuyt (SP) heeft in Brugge toelichting gegeven bij het Doelstelling 2-kustprogramma. Dat programma bevat voor één miljard frank aan Europese steun.

De steun is bedoeld voor gebieden die om één of andere reden een achterstand moeten inlopen. Het is de bedoeling om met het Doelstelling 2-programma voor in totaal 3,6 miljard frank investeringen te realiseren via bijdragen van lokale, provinciale en gewestelijke overheden.

De Vlaamse kust komt in aanmerking omdat het een zone is waar de industrie- en de dienstensector ingrijpende veranderingen meemaken en daarnaast ook voor een deel een zone is waar de visserij in crisis verkeert. Een tweede Europees project dat met dezelfde doelstelling in West-Vlaanderen loopt, is het 5b Phasing Out-programma voor de Westhoek en de Middenkust. Dat plan werd eerder al toegelicht.

Het kustprogramma moet volgens Landuyt de kustzone als toeristisch product op een kwaliteitsvolle, duurzame en efficiënte manier verder helpen uitbouwen. Op het vlak van de toeristische infrastructuur wil Landuyt dat er belangrijke inspanningen worden geleverd om de typische eigenheid van de kustgemeenten nog beter te valoriseren. Daarbij horen ondermeer de architectuur en het maritiem erfgoed. Op het vlak van de logiesverstrekking wil de Vlaamse minister het kamperen aantrekkelijker maken. De gezamenlijke promotie- en marketingstrategie moeten ook verbeterd worden.