BRUSSEL -- Advocaat-generaal Alain Winants heeft vandaag de Brusselse assisenjury gevraagd om de vier beschuldigden in het Rwanda-proces schuldig te oordelen aan al de hen ten laste gelegde feiten.
Volgens het openbaar ministerie zijn er parallellen tussen Vincent Ntezimana (39), Alphone Higaniro (51), zuster Gertrude (42) en zuster Maria Kisito (36): alle vier bekleedden ze een niet onbelangrijke plaats in de Rwandese samenleving, hadden ze dezelfde politieke kleur en hadden ze zeer nauwe banden met de militairen of de militieleden die de volkenmoord pleegden.

De procureur van Kigali citerend, prentte advocaat-generaal Winants de juryleden in ,,dat alle personen die bij de volkenmoord betrokken waren geloofden dat ze straffeloos konden handelen. Denk daaraan'', zei hij tot de jury.


Druk
Advocaat-generaal Winants herinnerde vandaag ook aan de druk die werd uitgeoefend om het proces te verhinderen en zei te betreuren dat de vier beschuldigden vrij voor het hof verschijnen. ,,Als u ze schuldig verklaart, zal ik alles doen opdat ze belanden waar ze thuishoren: in de gevangenis'', zo stelde de advocaat-generaal.