BRUSSEL -- De VU-ID-fractie in het Vlaams Parlement meent dat het voorstel van VLD-voorzitter Karel De Gucht over de zonevreemde woningen de initiatieven van de vier meerderheidspartijen in het parlement en van minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen doorkruist.

Dat liet de meerderheidsfractie vandaag weten bij monde van Herman Lauwers. Hij zegt verbaasd te zijn over de houding van de VLD, die volgens hem haaks staat op de filosofie van de ruimtelijke planning ,,en de nodige nuanceringen over het hoofd ziet die de bevoegde minister totnogtoe hanteerde''.

VU-ID is wel bereid tot nieuw politiek overleg binnen het parlement en de regering als aanpassing van het regeerakkoord om de nodige maatregelen versneld te beslissen, aldus een mededeling.

Volgens Lauwers vergt de problematiek van de zonevreemde woningen nog verschillende maatregelen, zoals een uitbreiding van mogelijke bestemmingswijzigingen voor oude boerderijen, een billijke planschade- en planbatenregeling op basis van de reëel betaalde prijzen, concrete richtlijnen van de administratie en de rechtszekerheid rond eventuele onteigening.