NIJVEL -- Het hof van assisen van Waals-Brabant heeft Pierre Riga deze namiddag veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan vier jaar effectief. Riga werd gisteren schuldig bevonden aan opzettelijke slagen die ongewild de dood tot gevolg hadden.
Eerder op de dag meldde het persagentschap Belga verkeerdelijk dat Riga één jaar effectief had gekregen. Na zes dagen van debatten, vier uur beraadslagen over de straf en twee uur en drie kwartier over de strafmaat is dinsdagnamiddag het doek gevallen over de assisenproces van gewezen wisselagent Pierre Riga. Het verdict luidde vijf jaar gevangenisstraf, met een uitstel van vijf jaar voor de periode die de vier jaar overschrijdt. Met andere woorden vier jaar effectief. Bij het bepalen van de strafmaat hield het hof rekening met het blanco strafblad van de beklaagde. Advocaat-generaal Pierre Rans vorderde ook de onmiddellijke aanhouding niet. De advocaat-generaal zei zich op dezelfde lijn te zetten als de Kamer van Inbeschuldigingstelling die bij de verwijzing naar assisen het niet nodig vond Pierre Riga te laten aanhouden. De aanklager ziet geen gevaar dat Riga zich zou onttrekken aan het gerecht.

Na het voorlezen van het arrest richtte voorzitter Guy Wezel zich tot de veroordeelde: ,,ik ben ervan overtuigd dat de waarden die u zijn meegegeven u zullen toelaten onberispelijk te zijn'. Tot de ouders van het slachtoffer Nicolas Vander Stukken, zei hij ,,het hof heeft bewondering voor uw waardige houding'.