BRUSSEL -- Warehousing & Distribution De Pauw (WDP) heeft het afgelopen jaar een bedrijfsresultaat van 12,76 miljoen euro (515 miljoen frank) gerealiseerd. Dit komt overeen met een operationele winst op eigen vermogen van 9,5 procent, zo maakte de maatschappij vandaag bekend. Vergelijken met 1999 is niet mogelijk gezien WDP pas eind juni 1999 naar de Beurs kwam.

Over 2000 boekte WDP een totaal te bestemmen resultaat van 37 miljoen euro (1,494 miljard frank). Hiermee overstijgt WDP de verwachtingen vooropgesteld op 1 miljard frank (24,7 miljoen euro).

Met een geboekte latente meerwaarde op de portefeuille van meer dan 24,72 miljoen euro (979 miljoen frank) tegenover de vooropgestelde 12,6 miljoen euro (510 miljoen frank) presteerde de vastgoedbevak ,,uitzonderlijk goed'' over het voorbije jaar, aldus het persbericht.

De intrinsieke waarde per aandeel voor winstuitkering stijgt tot 25,73 euro (1038 frank) per aandeel, een stijging met 27,7 pct tegenover eind 1999. Voor 2001 behoudt WDP zijn portefeuilledoel, zijnde een groei tot minimaal 297 miljoen euro (12 miljard frank).

De raad van bestuur stelt voor 90 procent van de winst uit te keren als dividend of 1,46 euro (58,9 frank) netto per aandeel na aftrek van roerende voorheffing.

De vastgoedbevak heeft thans meer dan 1,1 miljoen m2 terreinen in portefeuille. De helft van deze oppervlakte is bebouwd met semi-industriële gebouwen. Dit internationaal patrimonium is verdeeld over 52 sites in België, Tsjechië, Italië en Frankrijk.

WDP is sinds eind juni 1999 genoteerd op Euronext Brussel.