BRUSSEL -- Vlaams minister Johan Sauwens, bevoegd voor monumentenzorg, beschermt de omgeving van de 18de eeuwse abdij van Vlierbeek in Kessel-lo definitief als dorpsgezicht. Het betreft een circa 60 ha complex van gebouwen, tuinen, vijvers, beemden, akkers en bossen dat historisch gezien een grote continuïteit vertoont met de toestand zoals afgebeeld op de 19de eeuwse (en oudere) kadasterkaarten.

Toen Sauwens eind september 1999 het voorlopige beschermingsbesluit tekende rees er protest van de de directie van de Abdijschool dat hier een nieuwproject wou realiseren. De minister stelde dat er kon gebouwd worden mits inachtneming van randvoorwaarden zoals landschappelijke integratie via aangepaste materiaalkeuze en streekeigen beplanting. De minister eiste ook dat de nieuwbouw ingepast werd in een masterplan voor de omgeving.

In een mededeling wijst Joris Vandenbroucke, kabinetsmedewerker van Sauwens en VU-ID-gemeenteraadslid in Leuven, erop dat Leuven ondanks beloften in die zin nog steeds geen werk gemaakt van dit masterplan. Hij eist dan ook dat er zo snel mogelijk mee gestart wordt.