MARCHE-EN-FAMENNE - Het mestprobleem mag dan dezer dagen vlot over de tongen rollen in de Vlaamse landbouwwereld, in het Waalse Marche-en-Famenne zitten ze ook met een ,,serieus mestprobleem''. De mogelijke uitbreiding van een kippenbedrijf, en dus van de hoeveelheid vogelpoep, dreigt een gevaar op te leveren voor de kwaliteit van de trappist van Rochefort.
Tegen de uitbreiding van het pluimveebedrijf zijn al 107 klachten ingediend. Op kop in het protest staat de abdij van Saint-Rémy die de trappist brouwt.

Het kippenbedrijf staat vlakbij la Tridaine, een bron die tweederde van de stad en de abdij van Saint-Rémy van water voorziet. De omwonenden en de abdij vrezen dat de vogelmest, of liever de nitraatvervuiling, de smaak van het water zal veranderen en dus ook de kwaliteit van de trappist.

De universiteit van Luik (ULG) gaat nu op vraag van de burgemeester onderzoeken waar de vogelmest terecht kan, zonder dat ze een gevaar oplevert voor de bron.