BRUSSEL - De verjaring van bouwmisdrijven zoals VLD-voorzitter Karel de Gucht voorstelt, stuit op ernstige bedenkingen bij SP.A en Agalev. Dat blijkt uit de reacties van hun respectieve fractievoorzitters in het Vlaams Parlement, Bruno Tobback en Ludo Sannen.
Volgens Tobback kan een verjaring maar als van elke woning de situatie bekend is. Men werpt als argument op dat moorden ook verjaren, maar het verschil is dat een moord zichtbaar is, terwijl vele bouwovertredingen een sluipend bestaan kennen, aldus Tobback.

Voor de sp.a kan de voorgestelde verjaring in de huidige stand van zaken niet. Verjaring veronderstelt controle en die is momenteel onvoldoende uitgebouwd, al is het vergunningenregister een eerste stap. Controle veronderstelt trouwens veel onderzoek, aldus Tobback. Hij wijst er ook op dat het voorstel voor een verjaring van bouwmisdrijven niet voor de eerste maal vanuit VLD-hoek wordt gedaan.

Zijn groene collega Ludo Sannen verzet zich tegen een algemene amnestie voor bouwovertredingen, al moet er in het kader van de aanpak van bouwovertredingen wel naar menselijke oplossingen worden gezocht. Maar het kan niet dat mensen die om speculatieve redenen bouwovertredingen hebben begaan daar niet voor zouden veroordeeld kunnen worden, aldus Sannen.

Hij verzet zich tegen ,,lineaire amnestie''. Bouwovertredingen blijven trouwens bestaan, aldus Sannen. Ook hij heeft geen weet van een concreet voorstel inzake de verjaring van bouwmisdrijven.