LEUVEN - De VLD-Leuven is intern diep verdeeld over het eredoctoraat dat de K.U.Leuven op 4 februari uitreikt aan kroonprins Filip. Terwijl het Leuvense Vlaams parlementslid Patricia Ceyssens een tiental dagen geleden aankondigde uit protest te zullen wegblijven van de uitreiking spreekt Luc Ponsaerts, net als Ceyssens lid van de Leuvense gemeenteraad, in een mededeling zijn steun uit voor het KUL-initiatief.
,,Is het nu zo verschrikkelijk dat een troonopvolger -- kaderend in een bepaalde traditie van de K.U.Leuven -- als appreciatie voor het hof, een eredoctoraat krijgt'', aldus Ponsaerts die zich naar eigen zeggen de laatste weken ,,mateloos heeft geïrriteerd over de blijkbaar niet te stuiten heisa en commotie'' rond dit eredoctoraat en de hetze tegen het koningshuis waarbij de prins stevig op de korrel wordt genomen. ,,Het hof doet zijn werk behoorlijk goed en is nog een van de weinig Belgische symbolen''.

Ceyssens motiveerde haar protest door erop te wijzen ,,dat erfopvolging niet meer volstaat in deze nieuwe eeuw van radicale democratisering op alle terreinen''. Een motie tegen het eredoctoraat van het Vlaams Blok werd gisteravond door de Leuvense gemeenteraad onontvankelijk geoordeeld omdat ze geen materie van gemeentelijk belang betrof. Het Vlaams Blok betreurt de toekenning van het eredoctoraat aan prins Filip ,,omdat er geen enkele aantoonbare verdienste tegenover staat''.