BRUSSEL - De versnelde invoering van de anti-dodehoeksystemen zal tot grote logistieke en technische problemen leiden. Dat zegt de automobielfederatie Febiac. De sectie Bedrijfsvoertuigen is verrast door de plotse beslissing van de ministerraad en vraagt overleg over de praktische invoering.
De ministerraad besliste op 13 september dat vanaf 1 januari 2003 alle nieuwe vrachtwagens uitgerust moeten zijn met een systeem tegen de dodehoek. Ook alle andere vrachtwagens die in het verkeer zijn en die zich na die datum voor technische keuring aanbieden, moeten over een anti-dodehoeksysteem beschikken. Maar volgens Febiac plaatst de korte periode tussen de aankondiging van deze maatregel en het in voege treden ervan, de sector voor een logistiek probleem.

Zo zijn een aantal voertuigen die begin 2003 in het verkeer worden gebracht, nu al van de band gerold. Andere bevinden zich bijvoorbeeld bij de dealer. De constructeur kan daardoor niet instaan voor een correcte montage van de nieuwe systemen. Het is ook onzeker of aan de vraag naar spiegels zal kunnen worden voldaan.

Europese richtlijn

Febiac wijst er voorts op dat geen enkel systeem momenteel is gehomologeerd, want de wettelijke voorschriften nog niet verschenen zijn. Het koninklijk besluit verschilt trouwens van het voorstel van Europese richtlijn terzake zoals dat momenteel voorligt. Dit kan leiden tot technische moeilijkheden bij de montage.

De overgangsperiode in België bedraagt nog geen vier maanden, tegen 24 tot 36 maanden in de richtlijn. De federatie merkt voorts op dat voor grote bestelwagens een anti-dodehoeksysteem geen nut heeft. Toch maakt het KB, in tegenstelling tot de richtlijn, de uitrusting verplicht voor alle voertuigen van 3,5 tot 7,5 ton.

Volgens Febiac zal het KB geen einde maken aan het probleem van de dodehoekongevallen en mag het geen excuus zijn om andere maatregelen opzij te schuiven. De sensibilisering van de chauffeurs en zwakke weggebruikers blijft noodzakelijk. Heraanleg en aanpassing van de verkeersinfrastructuur blijft prioritair om het probleem ten gronde aan te pakken, besluit Febiac.