BRUSSEL - Koning Albert II heeft zijn toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag volledig aan het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (EU)gewijd.
De koning herinnert aan de pioniersrol die België in de opbouw van Europa speelde en stelt dat onze federale staat model kan staan voor deze constructie. Het Belgische voorzitterschap komt op een belangrijk moment. Want de EU werkt op dit moment aan haar uitbreiding en bereidt zich voor op de invoering van de euro, ,,een grote stap op de weg van de Europese eenmaking'', zegt Albert.

Debat

De vorst meent dat het debat over de uitbreiding van de Unie heel ruim gevoerd moet worden. Ook de publieke opinie moet erbij betrokken worden. ,,Die omvangrijke werkzaamheden, die later in een nieuw verdrag zullen uitmonden, dienen de gevaren te vermijden van een verkeerd begrepen uniformering die particulariteiten tracht uit te wissen. De Europese volkeren mogen hun rijke culturen en tradities niet in een kleurloze gemeenschappelijkheid laten verdwijnen.''

De ontwikkeling van een Europees sociaal model, de oprichting van een Europese voedseloverheid en de versterking van de strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten zijn drie andere prioriteiten van het Belgische voorzitterschap, aldus nog Albert.

Defensie

Volgens de koning moet België voorts de uitwerking van een Europese identiteit inzake defensie aanmoedigen, evenals de operationale vertaling ervan. Ook roept Albert de EU op zich te mobiliseren voor de vrede en de ontwikkeling in Midden-Afrika.

Volgens koning Albert kan België een ,,kostbare impuls'' geven om deze uitdagingen aan te gaan. ,,Voor de Europese burger betekent de inspanning van ons land eens te meer dat de regionale, de nationale en de Europese identiteit van eenieder in feite complementaire werkelijkheden zijn. Iedereen kan tot hun evenwichtige ontwikkeling bijdragen en tegelijk met fierheid zijn meervoudige wortels herkennen'', besluit de vorst.